Web hosting premium in Romania, inregistrari domenii web, certificate SSL, VPS si servere dedicate

Dep. Vânzări: 0365-882.777 / 0722-241.273
  • Termeni si conditii de utilizare ai serviciului de gazduire web HostX.ro

Termenii de utilizare ai Serviciului
(Contract de prestari servicii web hosting)

ART.1. Partile contractante:

a) SC InsideMedia SRL, cu sediul social in Bucuresti, str. Delfinului, Nr. 7, Sector 2, punct de lucru in Targu Mures, P-ta Trandafirilor, nr. 34-35, ap. 7, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J40/6793/2002, Cod de Inregistrare Fiscala: RO14785884, cont IBAN: RO52 BACX 0000 0009 8139 3001 deschis la UniCredit Tiriac Bank, Sucursala Tg. Mures , capital social: 200 lei, in calitate de Prestator, pe de o parte si

b) Beneficiarul, identificat pe baza informatiilor introduse de el in formularul de comanda online, pe de alta parte, au convenit la incheierea prezentului contract cu urmatoarele clauze:

ART. 2. Definitii

Beneficiar: persoana juridica sau persoana fizica, identificata prin datele precizate la ART.1, lit. b) si care utilizeaza Serviciile pentru care s-a semnat prezentul contract.

Pagina web: un document HTML (Hypertext Markup Language) disponibil pe Internet.

Web Site: totalitatea Paginilor Web si bazelor cu date (daca este cazul) apartinand Beneficiarului, care utilizeaza spatiul alocat pe serverele Prestatorului, facilitatile si caracteristicile specifice Abonamentului solicitat de Beneficiar pentru un nume de domeniu Internet.

Abonament: facilitatile si caracteristicile specifice Serviciului la care Beneficiarul poate avea acces pe serverul Prestatorului prin achitarea unui tarif care poate fi pentru 1 luna, 3 luni, 6 luni, 12 luni, 24 luni sau 36 luni.

Serviciul: oricare din serviciile furnizate de Prestator si include cu titlu exemplificativ: alocarea de spatiu pe serverele Prestatorului pentru gazduirea (web hosting) / publicarea Web Sitului Beneficiarului si utilizarea adreselor de e-mail create de acesta, corespunzator Abonamentului solicitat de Beneficiar pentru un nume de domeniu Internet si avand caracteristicile tehnice conform cu oferta publica a Prestatorului de pe web site-ul propriu unde Beneficiarul initiaza comanda (http://www.hostx.ro), alocarea unui IP dedicat, parcarea unui domeniu, scanare antivirus, suport MSSQL, inscrierea in motoare de cautare etc.

Date cu caracter personal: informatii referitoare la Beneficiarul persoana fizica sau reprezentantul persoanei juridice, prevazute de legislatia in vigoare.

Preturi: tarifele pentru Serviciile solicitate. Pot fi taxe unice de instalare si/sau tarife pentru 1 luna, 3 luni, 6 luni, 12 luni, 24 luni sau 36 luni de utilizare a Serviciului.

EURO: Moneda Unica Europeana

Shared Hosting: serviciul de gazduire (web hosting) a web sitului Beneficiarului, pe un server al Prestatorului in care resursele tehnice al acelui server sunt utilizate in comun de mai multi utilizatori (Beneficiari).

Bulk: Shared Hosting care da posibilitatea Beneficiarului de a gestiona caracteristicile tehnice ale Abonamentului contractat in vederea revanzarii Serviciului catre clientii proprii, fata de care este direct raspunzator.

Nume de domeniu Internet: nume de domeniu Internet apartinand Beneficiarului, conform politicilor interne si/sau internationale privind utilizarea numelor de domenii Internet.

Trafic de date alocat unui abonament : suma tuturor transferurilor de date spre si dinspre web site-ul, conturile de e-mail si conturile FTP din cadrul unui Abonament apartinand Beneficiarului. Unitatea de masura pentru traficul alocat unui abonament este GB (gigabyte).

Spatiu alocat unui abonament: spatiul virtual alocat de Prestator pe hard-disk-ul unuia sau mai multora dintre serverele sale. Unitatea de masura pentru spatiul alocat unui abonament este MB (megabyte) sau GB (gigabyte).

Server: un computer dedicat gazduirii in Internet a unuia sau mai multor web site-uri.

Site-ul Prestatorului: http://www.hostx.ro .

Sistemul de Plati/Clienti al Prestatorului: sistem accesibil 24/24h la adresa web: https://www.hostx.ro/clienti , ce permite Beneficiarului, in urma efectuarii de catre acesta a primei plati, indiferent de Serviciul solicitat, sa-si administreze situatia platilor efectuate si a celor restante, sa initieze noi comenzi online si sa solicite suport tehnic.

ART.3. Obiectul prezentului contract:

Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de catre Prestator a Serviciiilor solicitate de Beneficiar prin plasarea uneia sau mai multor comenzi prin sistemul online aflat la adresa http://www.hostx.ro sau prin orice alt mijloc de comunicare online (ex. email), in schimbul platii de catre Beneficiar a pretului total pentru fiecare comanda in parte.

Fiecare comanda va detalia in cadrul unei facturi proforme serviciile solicitate de Beneficiar si tarifele corespunzatoare. Factura proforma va fi trimisa Beneficiarului prin email la adresa specificata de acesta in formularul de comanda online.

Modificarea ulterioara a serviciilor se face printr-o solicitare explicita trimisa prin email la adresa [email protected]. Ulterior primirii cererii de modificare, Prestatorul va emite o factura proforma detaliind modificarile solicitate si tarifele corespunzatoare. Modificarea Serviciului va fi executata de Prestator imediat ce Beneficiarul se achita de obligatiile sale (daca este cazul).

Rezervarea numelor de domenii Internet pentru Beneficiar poate fi facuta direct de acesta, prin intermediul Prestatorului sau oricarui alt tert. La momentul achizitionării unui Abonament de găzduire (web hosting) de la Prestator, Beneficiarul poate avea rezervat deja un nume de domeniu Internet sau poate rezerva unul prin intermediul Prestatorului o dată cu achizitia Abonamentului de găzduire.


DURATA SI PRETUL CONTRACTULUI


ART.4. Durata prezentului contract:

Prezentul contract intra in vigoare in momentul semnarii acestuia de catre Beneficiar si Prestator.

Prezentul contract se considera incheiat pentru o perioada de un (1) an, denumita durata initiala si se va prelungi automat pe perioade succesive si egale cu durata initiala. Prezentul contract isi inceteaza efectele in cazurile exprimate in Art. 22 si urmatoarele.

ART.5.

Pretul contractului este suma tuturor preturilor totale specificate in facturile proforme emise de Prestator Beneficiarului.

ART.6.

Pretul total al unei facturi proforme va contine reducerile aplicabile, oferite de Prestator Beneficiarului si inscrise in aceasta.

ART.7.

Parametri tehnici si tarifele serviciilor comandate vor fi cele disponibile online, la adresa www.hostx.ro, la data efectuarii comenzii de catre Beneficiar. Tarifele servicilor sunt exprimate in Euro (la care se adauga TVA); facturile proforme vor fi emise in lei, la cursul Euro BNR din ziua emiterii proformei iar plata se va efectua in numerar, prin transfer bancar sau card bancar in contul Prestatorului conform Art. 1, lit. a). Sumele platite in avans nu sint returnabile.

ART.8.

Obligatia de plata pentru pretul total al fiecarei facturi proforme devine scadenta in termen de 5 zile lucratoare de la data transmiterii la adresa de email a Beneficiarului de catre Prestator a facturii proforme care contine suma de plata pentru perioada initiala a Serviciului solicitat de Beneficiar in formularul online de comanda de pe site-ul Prestatorului. Pentru perioadele urmatoare, egale cu perioada initiala, obligatia de plata pentru pretul total al respectivei facturi proforme devine scadenta in termen de 14 zile calendaristice de la data transmiterii la adresa de email a Beneficiarului a facturii proforme care contine suma de plata pentru perioada urmatoare sau la data mentionata explicit in factura proforma emisa de Prestator cu conditia ca aceasta sa fie de minim 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii proforme.

Dupa efectuarea primei plati catre Prestator, indiferent de Serviciul solicitat, Beneficiarul va primi prin email si datele de acces la Sistemul de Plati/Clienti al Prestatorului (http://www.hostx.ro/clienti).

Nereceptionarea, din orice motiv, a facturii proforme cu suma datorata de Beneficiar la un moment dat, la adresa de email inscrisa de acesta pe site-ul Prestatorului, nu anuleaza obligatia de plata a Beneficiarului, factura proforma fiind disponibila 24/24h in Sistemul de Plati/Clienti al Prestatorului, unde Beneficiarul are acces non-stop sau putand fi retrimisa prin email la cererea expresa a Beneficiarului.

Activarea initiala a Serviciului solicitat in comanda online se face intr-un interval de maxim 96 de ore de la confirmarea receptionarii primei plati de catre banca Prestatorului.

In cazul perioadelor urmatoare, daca data limita de plata precizata in factura proforma transmisa prin email de Prestator este depasita cu mai mult de 7 zile calendaristice, Prestatorul isi rezerva dreptul de a suspenda Serviciul oferit Beneficiarului, a cărui plata a fost intarziata.

Daca data limita de plata este depasita cu mai mult de 8 zile calendaristice, Prestatorul isi rezerva dreptul de a sterge de pe serverele sale toate informatiile si datele Beneficiarului aferente Serviciului pentru care nu s-a realizat plata; in acest caz obligatiile contractuale ale ambelor parti pentru Serviciul pentru care nu s-a realizat plata inceteaza imediat, neafectand celelalte Servicii contractate in vigoare. In cazul in care, dupa stergerea informatiilor si datelor Beneficiarului aferente Serviciului pentru care nu s-a realizat plata, este disponibila o arhiva de backup si Beneficiarul solicita arhiva sau restaurarea arhivei pe serverul Prestatorului, acesta isi rezerva dreptul de a percepe o taxa unica pentru aceasta solicitare, in valoare de minim 10 euro + TVA.

Prin suspendare se intelege intreruperea accesului Beneficiarului la spatiul rezervat pe serverul Prestatorului si intreruperea publicarii web site-ului in reteaua Internet si a utilizarii adreselor de e-mail create de acesta, fara a sterge de pe server fisierele ce compun web site-ul Beneficiarului sau adresele de e-mail create de acesta.

Prin stergere se intelege inlaturarea tuturor informatiilor si datelor care formeaza contul Beneficiarului: web site, baze de date, conturi de e-mail, etc., iar Prestatorul nu va asigura pastrarea unei copii de siguranta a datelor din contul Beneficiarului dupa stergerea acestuia de pe serverele Prestatorului.

ART.9.

Prestatorul poate modifica unilateral tarifele Serviciilor in conditiile Art. 19 si a urmatoarelor.


DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR


ART.10. Drepturile si obligatiile Beneficiarului sunt urmatoarele:

a) Sa plateasca Prestatorului pretul total stabilit in fiecare factura proforma emisa de Prestator, in termenele stabilite in facturile proforme transmise prin email de Prestator si explicate si in Art.8 din prezentul contract.

b) Sa nu utilizeze si sa nu permita utilizarea Serviciilor puse la dispozitia sa, in scopuri ilegale conform legislatiei romane, a Uniunii Europene, precum si a Statelor Unite ale Americii/Olandei (in cazul in care echipamentele folosite pentru prestarea serviciului se afla in aceste tari), in vigoare pe durata prezentului contract. Materialele ilegale includ, dar nu sunt limitate la: materiale protejate prin drepturi de autor, materiale amenintatoare sau obscene, continut pentru adulti sau materiale protejate de secrete de marca sau de vreun alt statut. Beneficiarul este de acord ca este singurul responsabil de folosirea abuziva a Serviciului oferit de Prestator, Beneficiarul suportand orice fel de daune produse Prestatorului, Beneficiarului sau oricaror terti.

c) Sa nu prejudicieze in cursul utilizarii Serviciului pus la dispozitia sa sistemul informatic al Prestatorului sau al altor terti, sa nu promoveze activitati ilegale sau sa prezinte informatii potential daunatoare Prestatorului sau altor terti. Legaturi spre astfel de web situri sunt de asemenea interzise. Exemple inacceptabile sunt si nu se limiteaza la informatii, pagini web sau legaturi spre pagini web care contin: programe piratate, programe sau arhive de hackeri, situri Warez, muzica sau programe nelicentiate. (mp3 etc.)

d) Sa nu stocheze sau prezinte in vreo forma material pornografic in cadrul spatiului si serviciilor puse la dispozitie. Prin material pornografic intelegem pagini care au continut sexual sau au legaturi spre alte site-uri cu material pentru adulti.

e) Sa pastreze confidentialitatea numelor de utilizator si parolelor sale (date de acces) pentru accesarea fiecarui Serviciu/cont si sa aduca imediat la cunostinta Prestatorului suspiciunea sau certitudinea aflarii acestora de catre orice tert. Beneficiarul este unicul responsabil pentru software-ul instalat in contul sau, pentru efectuarea actualizarilor de securitate pentru acest software, pentru utilizarea unor permisiuni asupra fisierelor/folderelor din contul sau care sa nu determine probleme de securitate la nivel de cont sau server. In cazul in care accesul neautorizat la unul sau mai multe servicii oferite de Prestator sau utilizarea serviciilor oferite de Prestator in scopuri ilegale se datoreaza Beneficiarului, indiferent de motiv, direct sau indirect, Beneficiarul isi asuma integral responsabilitatea pentru orice prejudiciu cauzat Prestatorului, Beneficiarului sau unei terte parti. Incalcarea de catre Beneficiar a obligatiilor de la prezentul punct da dreptul Prestatorului de a suspenda fara intarziere si pe o durata nelimitata Serviciul/Serviciile oferit(e) Beneficiarului sau sa rezilieze prezentul contract fara restituirea sumelor achitate de Beneficiar.

f) Sa nu prejudicieze in nici un fel imaginea prestatorului si a serviciilor acestuia.

g) Sa nu instaleze aplicatii de tip "chat room", respectiv IRC(Internet Relay Chat).

h) Sa nu utilizeze programe care ruleaza continuu in fundal.

i) Este interzisa folosirea retelei sau a serviciului pentru transmiterea de mesaje e-mail nesolicitate (SPAM). Este interzisa folosirea serviciilor puse la dispozitie Beneficiarului de catre Prestator pentru promovarea unor domenii/situri care sunt sau nu gazduite pe serverele Prestatorului sau folosirea serverelor unor terti pentru promovarea oricarui site gazduit de Prestator prin transmiterea de mesaje e-mail nesolicitate (SPAM). In cazul violarii acestei politici, Prestatorul va percepe Beneficiarului o taxa de minim 500 Euro (exclusiv TVA) reprezentand costurile pe care le implica investigatia si isi rezerva dreptul de a actiona in instanta Beneficiarul in scopul recuperarii prejudiciului creat Prestatorului sau altor terti. In scopul prevenirii abuzurilor si pentru monitorizarea reclamatiilor privind fiecare domeniu in parte urmatoarele prefixe (pentru conturi de email) sunt rezervate de catre Prestator si nu pot fi utilizate de catre Beneficiar: "postmaster" si "abuse".

j) Este interzisa redistribuirea gratuita a Serviciului/Serviciilor catre terte parti fara acordul scris explicit al Prestatorului. Este interzisa revanzarea Serviciului/Serviciilor catre terte parti cu exceptia abonamentelor de tip reseller (domenii si web hosting).

k) In cazul in care Beneficiarul depaseste spatiul alocat abonamentului sau, Beneficiarul poate solicita suplimentarea spatiului alocat abonamentului sau (contra-cost, la tarifele Prestatorului in vigoare la momentul respectiv) sau poate solicita trecerea la un abonament cu caracteristici superioare celui actual, conform ofertei Prestatorului in vigoare la momentul respectiv. Suplimentarea spatiului alocat unui abonament se face folosind ca unitate de masura MB (megabyte) sau GB (gigabyte).

l) Responsabilitatea asigurarii compatibilitatii web-site-ului sau a oricarei aplicatii (software) instalate de catre Beneficiar in cadrul Abonamentului de gazduire, cu versiunile software-ului instalat pe serverele Prestatorului revine in totalitate Beneficiarului. Prestatorul se obliga se furnizeze Beneficiarului informatii privind versiunile de software utilizate pe serverele/echipamentele Prestatorului, cu conditia ca furnizarea acestor informatii sa nu genereze un risc in ceea ce priveste securitatea echipamentelor informatice apartinand Prestatorului sau utilizate de Prestator pentru furnizarea Serviciului. Responsabilitatea administrarii abonamentului (conturi email, conturi FTP, baze de date, etc.) apartine Beneficiarului. Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului o interfata de administrare online pentru fiecare cont al Beneficiarului si va oferi acces gratuit la manualele de utilizare a interfetei de administrare online. Prestatorul poate modifica configuratia software/hardware a serverelor sale fara notificarea prealabila a Beneficiarului.

n) Beneficiarul are obligatia actualizarii datelor sale de contact (adrese de email, nume persoane contact, date complete necesare pentru facturare, adrese de expediere a facturilor proforme si a facturilor originale) si transmiterii acestora in timp util Prestatorului prin email la adresa [email protected] sau la numarul de fax afisat pe site-ul Prestatorului.

m) Beneficiarului ii este interzisa trimiterea/expedierea masiva de emailuri deoarece operatiunea poate afecta negativ performantele serverului pe care se afla gazduit web site-ul Beneficiarului. In acest scop, Beneficiarul este obligat sa se informeze (solicitand informatii suplimentare prin email la [email protected]) asupra modului de trimitere si a numarului maxim de trimiteri/expedieri de emailuri permis de Prestator pe serverul unde Beneficiarul are gazduit web site-ul inainte de a initia operatiunea. Volumul permis poate varia in functie de caracteristicile tehnice (hardware si software) ale serverului respectiv si de abonamentul utilizat. Limitele orare sint: L Start/L1/RDev Linux/W1/RDev Windows - maxim 125 emailuri/ora, L2/L3/RL1/RL2/RL3, W2/W3/RW1/RW2/RW3 - maxim 250 emailuri/ora. Limita totala zilnica per cont este 1000 de emailuri trimise pentru L1/W1 si 2000 de emailuri trimise pentru restul abonamentelor. In cazul abonamentelor de tip reseller numarul de emailuri trimise este calculat pentru fiecare sub-abonament in parte. Orice incalcare a acestor volume permise de Prestator sau lipsa informarii si realizarea operatiunii mai sus descrise da dreptul Prestatorului la suspendarea si chiar la stergerea tuturor informatiilor detinute de Beneficiar prin Abonamentul respectiv, fara o notificare prealabila.

o) In cazul platilor efectuate online/prin Internet, prin card bancar, Beneficiarul este de acord cu debitarea contului sau de card cu suma mentionata in factura proforma emisa de Prestator catre Beneficiar, prin email. Orice contestatie privind suma achitata prin plata online va fi trimisa in scris (prin Posta Romana sau curier) Prestatorului in termen de maxim 14 zile calendaristice de la data procesarii platii; depasirea termenului de 14 zile mentionat anterior implica acceptul Beneficiarului asupra sumei debitate.

p) Este interzisa folosirea de catre Beneficiar (sau terti carora Beneficiarul le-a oferit acces in contul sau) a spatiului alocat in cadrul abonamentului pe serverul Prestatorului ca hard-diskuri virtuale, pentru backup sau stocare de fisiere de mari dimensiuni, pentru arhive electronice. Conturile gazduite pe serverele Prestatorului pot fi utilizate exclusiv pentru gazduirea de websituri; fisierele gazduite in cadrul unui cont trebuie sa fie legate (prin linkuri) de websitul/websiturile gazduite in acel cont.

r) Este interzisa stocarea unui numar mai mare de 100.000 (L Start/L1/W1/RDev), 200.000 (L2/W2/RL 1), 400.000 (L3/W3/RL 2/RL 3), 1.000.000 (SD) de fisiere/foldere (inodes) intr-un cont (indiferent de dimensiunea individuala sau totala a acestora); depasirea acestui numar poate determina excluderea sitului din sistemul de backup si suspendarea acestuia (numai pentru shared si reseller hosting). Stocarea unui mare de fisiere cu dimensiunea individuala mai mare de 2 GB poate duce la excluderea contului din sistemul de backup.

s) Stocarea de emailuri online peste 50000MB/adresa de email da dreptul Prestatorului sa excluda contul respectiv din sistemul de backup

t) Beneficiarul este de acord sa ofere Prestatorului dreptul de a folosi numele si sigla sa in paginile sitului Prestatorului (http://www.hostx.ro) sau in alte materiale promotionale, online sau offline.

q)Unele abonamente sunt oferite cu spatiu de stocare nelimitat. Acest lucru nu inseamna ca spatiul de stocare este infinit, ci ca poate fi utilizat pentru stocarea oricarui tip de fisiere care are legatura cu siturile din acel cont (.html, .php, , .asp, .jpg, etc.), indiferent de spatiul ocupat de acestea. Urmatoarele tipuri de situri sint interzise: situri de downloaduri, file-sharing, tube. Nu este permisa folosirea spatiului de stocare ca spatiu de backup sau pentru stocare de fisiere care nu au legatura cu siturile din conturile clientului. HostX isi rezerva dreptul de a limita spatiul utilizat de un cont in cazul in care acesta afecteaza negativ functionarea serviciului.

ART.11. Drepturile si obligatiile Prestatorului sunt urmatoarele:

a) In cazul abonamentelelor cu domenii nelimitate,daca sesizeaza o diminuarea a calitatii serviciului, Prestatorul isi rezerva dreptul de a solicita Beneficiarului reducerea numarului de domenii gazduite in cadrul abonamentului Beneficiarului (pentru a preveni disfunctionalitati in functionarea serverului). In cazul abonamentelelor cu trafic necontorizat Prestatorul isi rezerva dreptul de a limita traficul de date a unui abonament in cazul in care constata un impact negativ asupra serverului.

b) Prestatorul isi rezerva dreptul de a suspenda serviciile oferite in cazul in care termenii prezentului contract vor fi incalcati, fara avertisment prealabil si fara inapoierea banilor platiti pentru perioada neconsumata.

c) Prestatorul se obliga sa asigure disponibilitatea Serviciului/Serviciilor oferite Beneficiarului, cu o prezenta in retea de minim 99,9% din perioada unei luni calendaristice, calculata pentru fiecare luna calendaristica in parte. Disponibilitatea Serviciului/Serviciilor nu include inoperabilitatea rutelor Internet, indisponibilitatile datorita atacurilor informatice, intreruperile programate ale serviciului (anuntate prin email sau in paginile sitului propriu, la adresa http://www.hostx.ro/suport, cu cel putin 3 ore in avans) si/sau suspendarea unui Serviciu datorata incalcarii prevederilor prezentului contract.

In cazul in care aceasta disponibilitate nu este asigurata, Beneficiarului i se vor putea acorda, cu titlu de despagubiri, urmatoarele reduceri, aplicabile urmatoarei facturi proforme emise:

Disponibilitatea in procente sub 99,9% Reduceri acordate
X < 0,5 5%
0,5 10%
1,5 15%
3,0 20%
x>5,0 25%

Acordarea reducerilor conform tabelului de mai sus trebuie solicitata explicit de catre Beneficiar in termen de 14 de zile de la constatarea evenimentului care a generat neindeplinirea obligatiei . Depasirea perioadei de 14 zile anuleaza dreptul Beneficiarului de a solicita reduceri.

In afara reducerilor precizate in tabelul alaturat, Prestatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru orice fel de daune produse Beneficiarului sau altor terti de utilizarea sau de indisponibilitatea Serviciului, indiferent de motivul acestei indisponibilitati.

d) Prestatorul se obliga sa asigure suport tehnic (asistenta) prin email sau interfata web non-stop pentru toate abonamentele Shared Hosting (Linux si Windows) si pentru toti Partenerii sai. Prestatorul se obliga sa remedieze in cel mai scurt timp orice problema aparuta pe echipamentele proprii.

e) Prestatorul isi rezerva dreptul sa modifice parola Beneficiarului in orice moment, in cazul in care suspecteaza probleme de securitate a sistemului, cu aducerea acestui fapt la cunostinta Beneficiarului.

f) Prestatorul isi rezerva dreptul de a suspenda orice web site care utilizeaza mai mult de: 5% pentru abonamentele L1/W1/RL1/RW1/RDev, 10% pentru abonamentele L2/W2/RL2/RW2 si 15% pentru abonamentele L3/W3/RL3/RW3, din resursele de calcul (procesoare) ale serverului, cu notificarea ulterioara a Beneficiarului. Prestatorul isi rezerva dreptul de a aprecia procentual resursele de calcul utilizate de un website, pe baza informatiilor furnizate de aplicatiile software de monitorizare a serverelor. In limita resurselor umane/tehnice disponibile, Prestatorul va oferi Beneficiarului informatii care pot ajuta Beneficiarul in identificarea si rezolvarea problemei care a cauzat utilizarea excesiva a resurselor de calcul ale serverului. Fiecare abonament (cont) va putea deschide simultan maxim 10 procese web (RDev/L1/W1/RL1/RW1), 20 de procese web (L2/W2/RL2/RW2) sau 30 de procese web (L3/W3/RL3/RW3). In cazul abonamentelor de tip reseller numarul de procese web este calculat pentru fiecare sub-abonament in parte. Fiecarui proces web ii vor fi alocati maxim 64 MB RAM (RDev/L1/W1), 128 MB (L2/W2/RL1/RW1), 256 MB (RL2/RW2/L3/W3/RL3/RW3). Numarul maxim de procese simultane MySQL/PostgreSQL/MSSQL care pot fi deschise de un utilizator este 10. Un cont/abonament L1/W1 sau un subcont al unui abonament RDev poate utiliza in total maxim 750 MB RAM la un moment dat; un cont/abonament L2/W2 sau un subcont RL1/RL2 poate utiliza in total maxim 1 GB RAM la un moment dat iar un cont L3/W3 sau un subcont RL3 poate utiliza 1,5 GB RAM la un moment dat.

g) Prestatorul va asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal furnizate de Beneficiar sau solicitate de la acesta, cu exceptia cazurilor in care exista acordul Beneficiarului pentru folosirea acestora, la cererea tertilor autorizati sau la prestarea unor servicii de catre terti in vederea executarii contractului (ex. expedierea facturilor). Prestatorul va proteja confidentialitatea informatiilor privind clientii sai, conturile acestora, precum si a comunicatiilor personale in limita tehnologiilor, a echipamentelor existente si a resurselor de care dispune si in conformitate cu legile existente. Cu toate acestea, Prestatorul nu ofera nici o garantie (implicita sau explicita) in ceea ce priveste integritatea datelor aflate pe serverele Prestatorulului. Prestatorul va realiza copii de siguranta (backup) a informatiilor din contul/conturile Beneficiarului, acest serviciu fiind oferit fara nici o garantie privind frecventa realizarii acestor copii de siguranta sau integritatea datelor salvate. Beneficiarul este de acord ca Prestatorul sa prelucreze datele cu caracter personal colectate in scopul executarii contractului (facturare, recuperare datorii, inregistrare domenii, etc.) sau sa le furnizeze unor terti in cazul in care acest lucru este necesar pentru executarea contractului.

h) In cazul in care Beneficiarul depaseste spatiul alocat abonamentului sau, Prestatorul isi rezerva dreptul de a suspenda accesul public la situl Beneficiarului, fara nici o notificare prealabila. Beneficiarul este obligat sa-si monitorizeze singur aceste componente tehnice, avand la dispozitie toate facilitatile necesare, conform Serviciului contractat. Dupa suspendare, la solicitarea Beneficiarului, Prestatorul va oferi Beneficiarului acces online (prin intermediul Internetului) la informatii privind traficul si spatiul utilizat de Beneficiar pe serverele Prestatorului.

i) Pentru a proteja/mentine calitatea Serviciului, Prestatorul isi rezerva dreptul de a limita un abonament in ceea ce priveste numarul de emailuri expediate intr-un anumit interval de timp, iar Beneficiarul are obligatia ca inainte de orice operatiune de trimitere/expediere masiva de emailuri sa solicite Prestatorului informatii suplimentare, conform ART. 10. lit. m).

j) Prestatorul va oferi protectie antivirus/antiSPAM pentru toate conturile de email. Prestatorul nu ofera nici o garantie privind rata de detectie antivirus/antiSPAM si nu isi asuma nici o responsabilitate pentru orice fel de paguba provocata Beneficiarului sau unei terte parti de eventualele erori ale sistemului de detectie antivirus/antiSPAM. La cererea Beneficiarului, Prestatorul va dezactiva protectia antivirus/antiSPAM, dar numai in conditiile in care securitatea serverului nu este afectata. Prestatorul isi rezerva dreptul de a decide in acest sens.

k) Prestatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula serviciul oferit Beneficiarului in cazul nerespectarii prevederilor de la ART. 10 lit. a), b), c), d), f), g), h), i), m), q) fara restituirea sumei achitate in avans de catre Beneficiar.

l) Platile efectuate pentru activarea unor servicii, inregistrarea de nume de domenii Internet, certificate SSL, servere virtuale private (VPS), servere dedicate, nu sunt returnabile, indiferent de motivul post-plata invocat de catre Beneficiar si indiferent de modalitatea de plata (inclusiv cu card prin Internet).

ART.12.

Facturile in original vor fi emise de Prestator numai dupa efectuarea de catre Beneficiar a platii Serviciilor, conform facturilor proforme generate si trimise de Prestator la adresa de email furnizata de Beneficiar conform Art. 8.

Facturile in original vor fi expediate prin intermediul serviciilor Postei Romane sau al unor servicii de curierat (in cazul achitarii taxelor de expeditie de catre Beneficiar), la adresa de corespondenta furnizata de Beneficiar prin intermediul Sistemului de Clienti, conform Art. 8.

Prestatorul nu garanteaza receptionarea facturii in original la destinatie. Singura garantie in acest sens, oferita de Prestator, este (re)transmiterea facturii nereceptionate, la adresa inscrisa de Beneficiar in contul sau de client, accesibil 24/24h la adresa http://www.hostx.ro/clienti (Sistemul de Plati/Clienti al Prestatorului). In cazul in care din motive ce nu tin de Prestator, Beneficiarul nu primeste factura pentru contabilitate pana la data de 15 ale lunii urmatoare efectuarii platii si anunta acest fapt Prestatorul, acesta din urma se obliga sa trimita Beneficiarului o copie semnata si stampilata a facturii emise, avand inscrisul "Conform cu originalul".

RASPUNDEREA PARTILOR PENTRU NEINDEPLINIREA OBLIGATIILOR


ART.13.

In cazul neindeplinirii culpabile a oricareia dintre obligatiile prezentului contract de catre Beneficiar, Prestatorul poate considera contractul desfiintat de plin drept si fara punere in intarziere. Rezilierea va opera in termen de 5 zile de la data notificarii Beneficiarului de catre Prestator a motivelor rezilierii.

ART.14.

In cazul in care Prestatorul nu asigura Beneficiarului utilizarea Serviciului/Serviciilor care fac(e) obiectul prezentului contract pe o perioada de minim 96 ore consecutive, acesta din urma poate considera contractul desfiintat de plin drept si fara punere in intarziere. Rezilierea va opera in termen de 5 zile de la data notificarii Prestatorului de catre Beneficiar a motivelor rezilierii.

EXONERARI SI LIMITARI DE RESPONSABILITATI


ART.15.

Prestatorul nu va raspunde pentru nici un fel de prejudiciu cauzat de catre Beneficiar prin utilizarea Serviciului, in dauna Beneficiarului sau altor terti. Beneficiarul va acoperi integral orice cheltuieli ale Prestatorului, directe sau indirecte, datorate implicarii Beneficiarului in activitati ilegale (intentionat sau accidental, chiar in cazul in care Beneficiarul este tinta unor atacuri informatice).

ART.16.

Prestatorul nu va raspunde in executarea obligatiilor prevazute la Art. 11 in cazul unor evenimente independente de vointa Prestatorului (defectiuni hardware, dezastre naturale, atacuri informatice, incendii, razboi etc.).

ART.17.

Prestatorul nu va raspunde pentru transmiterea si receptionarea informatiilor ilegale sau de orice alta natura, intrucat Prestatorul nu isi asuma responsabilitatea controlului informatiilor care circula prin intermediul serviciilor asigurate in temeiul prezentului contract.

ART.18.

Garantia Prestatorului (din punct de vedere financiar si tehnic) fata de Beneficiar se limiteaza exclusiv la obligatiile mentionate expres in prezentul contract.

MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI


ART.19.

Partile pot modifica clauzele prezentului contract de comun acord. Acordul de vointa (consimtamantul) poate fi numai expres, prin act aditional.

ART.20.

Exceptie de la prevederile ART. 19 o constituie modificarile decise de catre Prestator in structura si pretul Abonamentelor, modificari care pot fi aduse la cunostinta Beneficiarului prin e-mail sau prin afisarea pe web situl http://www.hostx.ro . Tarifele serviciilor pot fi modificate unilateral de catre Prestator cu conditia notificarii Beneficiarului (prin email sau prin afisarea pe web situl http://www.hostx.ro) cu minim 30 de zile calendaristice inainte de intrarea lor in vigoare.

ART.21.

Continuarea folosirii de catre Beneficiar a cel putin unui Serviciu oferit de Prestator pe o perioada de 30 zile calendaristice de la aducerea la cunostinta a noilor tarife prin mijloacele prevazute la Art. 20 valoreaza consimtamant tacit al Beneficiarului si contractul se modifica in consecinta.

ART.22.

Prezentul contract isi inceteaza efectele in urmatoarele situatii:

a) prin cererea Beneficiarului adusa la cunostinta Prestatorului; cererea va fi semnata si transmisa in scris (prin fax sau posta) sau in format electronic (email).

Eventualele sume echivalente perioadei ramase neutilizate din contract nu sunt returnabile.

b) prin notificarea Beneficiarului de catre Prestator privind imposibilitatea furnizarii Serviciului de catre Prestator. Notificarea va fi trimisa prin email si va contine motivele pentru care Prestatorul se afla in imposibilitatea furnizarii Serviciului catre Beneficiar. Eventualele sume echivalente perioadei ramase neutilizate din contract nu sunt returnabile.

c) in cazul dizolvarii oricareia dintre parti, daca partile nu vor fi convenit continuarea contractului cu succesorii partii care se dizolva;

d) in cazul declansarii procedurii falimentului oricareia dintre parti;

e) in cazul in care evenimentul ce constituie forta majora sau caz fortuit, conform Art. 23, se prelungeste pe o perioada mai mare de 6 luni.

f) in cazul desfiintarii contractului de catre o parte, ca urmare a neindeplinirii culpabile de catre cealalta parte a obligatiilor contractuale, conform Art. 10 si Art. 11.

ART.23.

Nici una dintre partile prezentului contract nu va putea fi facuta raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor datorita unui eveniment independent de vointa acesteia si care constituie caz fortuit sau caz de forta majora, asa cum sunt acestea definite de doctrina juridica (eveniment imprevizibil si inexorabil). Partea care invoca evenimentul de mai sus este obligata sa il aduca la cunostinta celeilalte in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data evenimentului si sa ia toate masurile ce ii stau la dispozitie pentru limitarea consecintelor produse de respectivul eveniment.

Se considera caz fortuit sau forta majora un eveniment care nu duce la imposibilitatea indeplinirii obligatiilor, dar face extrem de costisitoare executarea acestora de catre oricare din parti.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR


ART.24.

Orice neintelegeri rezultand din derularea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila. In situatia in care nu se ajunge la o solutie pe aceasta cale, partile se vor adresa Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu regulile de procedura ale Curtii.

ART.25. Dispozitii finale:

a) Prezentul contract, impreuna cu modificarile sale reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere orala sau scrisa dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

Persoane fizice: Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului. Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati anpc.ro.