مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

SolidCP Reseller SSD (Windows) - RW 2 (200 GB spatiu de stocare, trafic nelimitat, domenii gazduite nelimitate, baze de date MSSQL (Web Edition) nelimitate)

محصول/سرویسی که انتخاب نموده اید نیاز به نام دامنه دارد پس لطفا نام دامنه انتخابی خود را در زیر وارد کنید

انتخاب دامنه:
www.
www.
www. .
http://